Tag: طائب

شخصیت حضرت ابوطالب(ع) با نگاه فرادینی معرفی شود

نوشته شده در درج نظر

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار گفت: باید به شخصیت حضرت ابوطالب(ع) با یک نگاه فرادینی نگریست و از این راه می‌توان این شخصیت ارزنده را در کشورهای مختلف حتی در مناطق آمریکای جنوبی معرفی کرد.

ادامه مطلب