حجت الاسلام دکتر سید محمد کاظم طباطبائی

حجت الاسلام دکتر سید محمد کاظم طباطبائی

رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث