آیت الله نجم‌الدین طبسی

آیت الله نجم‌الدین طبسی

مدیریت موسسه ولاء صدیقه کبری(س)