آیت الله یوسفى غروى

آیت الله یوسفى غروى

مرکز حوزوی پژوهش های تاریخ اسلام

محمد هادى یوسفى غروى (1327ش – نجف اشرف) استاد محقق و مورخ معاصر، و از عالمان حوزه علمیه قم است که در موضوعات مختلفى چون فقه و اصول، تاریخ و حدیث، تخصص داشته و آثار متعددى را در حوزه علوم اسلامى تدوین کرده است.