آیت الله يوسفى غروى

آیت الله يوسفى غروى

تاریخ اسلام

محمد هادى يوسفى غروى (1327ش – نجف اشرف) استاد محقق و مورخ معاصر، و از عالمان حوزه علمیه قم است كه در موضوعات مختلفى چون فقه و اصول، تاريخ و حديث، تخصص داشته و آثار متعددى را در حوزه علوم اسلامى تدوين كرده است.